Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hjärntumörer – blod-hjärnbarriären och strålning, hur funkar det?

Välkommen på webbinar

  • Vad är egentligen blod-hjärnbarriären? Vilka utmaningar har läkemedelsbehandling av cancer i hjärnan?
  • Hur påverkar strålning hjärnvävnaden? Vad är i fokus för forskningen?

Behandling av tumörer och metastaser i hjärnan är ofta mycket utmanande med både läkemedel och strålning. I vårt kommande webinar ”Hjärntumörer – blod-hjärnbarriären och strålning, hur funkar det?” kommer docent Maarja Mäe och professor Klas Blomgren att ge inblick i den bakomliggande fysiologin samt presentera den senaste forskningen. Ta chansen att fördjupa din förståelse inom detta komplexa ämne samt ta del av framstående svensk forskning med möjligheten att ställa frågor till föreläsarna.

  • Torsdag den 5 oktober 2023, kl. 12.10–13.00

Föreläsare:
Maarja Mäe
PhD, Docent, Uppsala Universitet

Föreläsare:
Klas Blomgren
MD, PhD, Professor, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Har du frågor om föreläsningen, vänligen kontakta:
Helene Svensson
Terapiområdesspecialist
Tel: 076-889 28 35
[email protected]

Moderator: Daniel Nyqvist
Medicinsk rådgivare
Tel: 076-889 26 97
[email protected]

För mer information och anmälan