Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Health Innovation West bjuder in till HackHERHealth – för kvinnors hälsa

Västsveriges life science community samarbetar för att lansera HackHERHealth, ett banbrytande femtech innovationshackathon. Hälsogapet mellan män och kvinnor är talande. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män, är mer drabbade av psykisk ohälsa och har varit historiskt underrepresenterade i medicinsk forskning.

Denna klyfta i hälsa mellan könen måste minskas och helt utrotas. För att ta itu med detta samhällsproblem och generera konkreta lösningar för detta, bjuder nu Sahlgrenska Science Park, GoCo Health Innovation City, AstraZeneca och andra medlemmar i Health Innovation West in till HackHERHealth – ett hackathon med fokus på att minska hälsogapet och främja kvinnors hälsa .

Med hjälp av avancerade, generativa AI-verktyg kommer HackHERHealth utmana könsskillnaderna inom hälso- och sjukvård, en utmaning som ofta bottnar i historiska ojämlikheter i forskning och medicinsk behandling.

Studenter, forskare, teknikentusiaster, life science-experter, entreprenörer – alla som vill delta – bjuds in att tillsammans utveckla innovativa femtech-lösningar för att överbrygga klyftan som finns mellan män och kvinnor inom hälsoområdet.

HackHERHealth börjar med en lansering och paneldiskussion den 8 mars, internationella kvinnodagen, på GoCo Health Innovation City, som arrangerar Women’s Empowerment Week hela veckan.

Själva hackathon äger sedan rum 12-14 april på GoCo och Sahlgrenska Science Park och avslutas med en prisutdelning på Sahlgrenska Science Park den 19 april.

Följ med oss och forma framtiden för kvinnors hälsa – registrera dig nu via hackherhealth.tech