Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Onkologisk immunterapi i klinisk praxis

Onkologisk immunterapi i klinisk praxis
– hur identifiera och hantera neurologiska immunrelaterade biverkningar?

5 mars 2020, 12:00 – 12:45
NU KAN DU ANMÄLA DIG till denna webbföreläsning om att identifera och hantera neurologiska biverkningar vid onkologisk immunterapi.
Neurolog Albert Hietala kommer varva teori med falldragningar för att belysa orsak, symptom och hantering av neurologiska biverkningar orsakade av onkologisk immunterapi. Lungläkaren Stephanie Mindus kommer att leda diskussionen och lyfta kliniska frågeställningar. Du har också möjlighet att ställa just dina frågor via live-chat under mötet.

Mer info och anmälan