Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria beskyddare av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj

Nära 65 000 personer i Sverige får varje år ett cancerbesked. Under oktober genomförs Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj med syfte att samla in pengar till cancerforskning, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor. Med ett stort engagemang för frågor som rör cancer och forskningens utveckling, är Kronprinsessans engagemang som kampanjens beskyddare en viktig del i kampanjen som i år fyller 20 år.

Kronprinsessan Victoria, beskyddare av Rosa Bandet-kampanjen. Foto: Christopher Hunt.

– Vi är så stolta över att H.K.H. Kronprinsessan är Rosa Bandet-kampanjens beskyddare och genom detta stöttar vår vision att besegra cancer. Kronprinsessans engagemang är en viktig del i att visa att vi är många som står bakom och driver kampen framåt. För alla berörs och alla bidrag – stora som små – behövs för att nå fler framsteg. Tillsammans gör vi skillnad, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

Pengarna som samlas in under Rosa Bandet-kampanjen utgör en viktig del av de pengar som Cancerfonden delar ut varje år till Sveriges främsta cancerforskning. Pengarna fördelas till den mest lovande forskningen, oavsett cancerform. Sedan starten 2003 har kampanjen under sina 20 år samlat in över en miljard kronor.

20 år av forskningsframsteg  

Sedan starten av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj har forskningsframstegen varit många. Årets kampanj har fokus på de framsteg som gjorts inom bröstcancerforskningen under de senaste 20 åren. Med en behandling av bröstcancer som genomgått genomgripande förbättringar, mammografiscreening, målinriktade läkemedel, bättre kirurgiska metoder och tilläggsbehandling före eller efter operation, har forskningen bidragit till ökad överlevnad och bättre livskvalitet. I dag är femårsöverlevnaden närmare 90 procent jämfört med cirka 75 procent på 1990-talet.

Tidig upptäckt fortsatt fokus

Likt tidigare år fokuserar Cancerfonden på kunskapsspridning kring tidig upptäckt med särskilt fokus på bröstcancer. Flera hundra liv räddas i Sverige varje år med de regelbundna kontroller som kallas screening. Cirka 70 procent av all bröstcancer upptäcks via mammografi och risken att avlida i bröstcancer minskar avsevärt vid regelbundet deltagande. Cancerfondens fortsätter sitt outtröttliga arbete med att förbättra förutsättningarna för tidigare upptäckt genom bättre metoder och för att fler människor ska gå på sin screening.

Fakta om bröstcancer i Sverige

  • Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör cirka 30 procent av all cancer som drabbar kvinnor
  • Varje år får drygt 65 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Av dessa är över 8000 besked om bröstcancer
  • Drygt 20 kvinnor insjuknar varje dag i bröstcancer
  • En av tio kvinnor som är 75 år har eller har haft bröstcancer
  • Män kan också få bröstcancer, även om det är ovanligt
  • Under 1980-talet överlevde 6 av 10 bröstcancer, i dag överlever nära 9 av 10

Om Cancerfondens rosa band och armband

Årets rosa band är återvinningsbart och tillverkat i papper med budskapet “Tillsammans mot cancer” skrivet i olika handstilar av 20 personer som står bakom årets design. Årets armband är randigt i rosa och vitt och matchar det rosa bandet.

Cancerfondens rosa band kostar 50 kronor, varav 5,04 kronor är tillverkningskostnad och resten går till Cancerfonden. Armbandet kostar 100 kronor, varav 5,50 kronor är tillverkningskostnad.

Banden finns att köpa på ICA och Apotek Hjärtat, Lindex, Interflora och Nordic Wellness från och med den 25 september. Bandet går även att beställa i Cancerfondens gåvoshop.

Liknande poster

Nytt otroligt resultat för Rosa Bandet