Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Gyncancerdagen 2023

Kostnadsfria digitala föreläsningar kring gynekologisk cancer – lyssna till några av landets främsta experter!

Prevention, vård, rehab & forskning
Under dagen tar vi upp ämnen som berör de olika gyncancerdiagnoserna, närståendestöd, tidig upptäckt, seneffekter & inte minst sneglar vi på framtidens gyncancerbehandlingar. Gyncancer berör yngre som äldre, drabbade och deras närstående alltså både män som kvinnor – så varmt välkommen till en informativ dag om gynekologisk cancer!

Gyncancerdagen arrangeras av Nätverket mot gynekologisk cancer. Nätverket mot gynekologisk cancer ingår i Nätverket mot cancer, som består av flera nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer som tillsammans arbetar för att förbättra cancervården i Sverige.

Föranmälan krävs men eventet är öppet för alla & helt kostnadsfritt.

Se program och boka din plats här