Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Golfbollar ska göra att fler överlever ”mystiska tumörer”

Nu inleder Sarkomföreningen kampanjen ”Vi hade tur”, med ett utskick av golfbollar till alla vårdcentraler i Sverige. Syftet är att uppmärksamma läkare på den sällsynta men allvarliga cancersjukdomen sarkom, som inte sällan får försenad diagnos.

– Informationsinsatsen ska ses som en hjälp till primärvården att tidigare upptäcka sarkom, men också till enskilda så att de går med sina symptom till läkare. Vi vill skingra dimmorna kring denna ovanliga och aggressiva cancer som ofta kallas ”de mystiska tumörerna”, säger Magnus Carlsson, Sarkomföreningens ordförande.

Golfbollar med texten ”Är det sarkom?” och ett informationsblad med de vanligaste symtomen skickas nu ut till alla vårdcentraler i landet. Golfbollen är viktig i sammanhanget:

– En knöl som är större än en golfboll, det vill säga 5 centimeter i diameter, bör utredas för sarkom. säger Henrik Bauer, professor i ortopedisk onkologi vid Karolinska Institutet och tumörortoped vid Sarkomcentrum i Stockholm. En djupt sittande oruckbar knöl eller ensidig skelettsmärta är två andra viktiga symtom.

– På grund av att sarkom är en av de mer ovanliga typerna av cancer missas de allt för ofta i primärvården. En läkare kanske stöter på ett fall av sarkom under hela sin läkarbana. Sarkom är också en svår diagnos på grund av att den kan finnas var som helst i kroppen, säger Elisabet Lidbrink, överläkare och onkolog på Sarkomcentrum i Stockholm.

Kampanjen ”Vi hade tur” består också av en rapport. Dessutom kommer artiklar och filmer med patienter som cirkulerat i vården innan de fått remiss till rätt behandling att publiceras successivt. Inledningsvis presenteras Nicklas Janerfelts patientresa, som bland annat innebar att han fick sjukgymnastik i stället för undersökning i tid.

– Ofta måste man ha tur för att få komma till sarkomspecialister i tid, därav namnet på kampanjen. Kan vi bidra till att ytterligare en person, en enda person, får sin diagnos i tid så har kampanjen nått sitt syfte, avslutar Magnus Carlsson, Sarkomföreningens ordförande.

++

Kort om sarkom:

Sarkom är cancer som kan uppstå i alla åldrar och var som helst, i skelettet, brosk, fett, bindväv, muskler eller blodkärl.

Varje år diagnostiseras mellan 600 och 800 barn och vuxna i Sverige med sarkom. Det utgör ungefär 1 procent av all cancer. Omkring 10 procent av all cancer hos barn är sarkom.

Eftersom sarkom är så ovanligt, okänt och består av så varierande och ofta aggressiva tumörer, är dödligheten hög. Bara två av tre patienter lever fem år efter diagnos – ett faktum som inte ändrats sedan 1990. Det skiljer sig från många andra cancerdiagnoser där där tidigare upptäckt och nya läkemedel under senare år har minskat dödligheten dramatiskt.

Sarkom anses vara en av de cancerformer som orsakar flest förspillda levnadsår. Det förekommer i alla åldrar och många dör unga eller relativt unga.

I Sverige finns tre nationella sarkomcentrum, i Stockholm, Göteborg och Lund, dit den mest avancerade diagnostiken och behandlingen koncentrerats. I Linköping och Umeå finns regionala sarkomcentrum.

Liknande poster

Utökat stöd till forskning kring sarkom, den glömda cancern

Stort pilotprojekt med bred analys av arvsmassan i kampen mot mystiska cancertumörer

Forskningswebinariet: Den tuffa kampen för bot