Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Genprofil kan visa vilka patienter som kan slippa strålbehandling efter bröstcancerkirurgi

Ny forskning från Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att precisionsmedicin kan identifiera bröstcancerpatientgrupper där strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi inte behövs. I en studie med huvudprövare från Sahlgrenska akademin och universitetssjukhuset har en genprofil tagits fram som identifierar när man kan avstå strålbehandling.

Med hjälp av precisionsmedicin kan bröstcancerpatientgrupper identifieras där strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi inte behövs. Foto: SU.

I tre oberoende kliniska prövningar visade den specifika genprofilen POLAR vilka patienter som skulle dra nytta av lokal strålbehandling. Vilket i sin tur innebär att en specifik grupp bröstcancerpatienter inte behöver genomgå strålbehandlingen, och därmed kan undvika eventuella bieffekter.

– Data visar att patienter med ett lågt värde på POLAR-genprofilen klarar sig med lika låg risk för lokalt återfall som de som får strålbehandling. Då behandling kan ha negativa sidoeffekter är det viktigt att kliniskt fastställa och identifiera patienter där strålbehandling inte behövs, säger Per Karlsson, professor i onkologi vid Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre.

De flesta patienter som har genomgått kirurgi i samband med bröstcancer rekommenderas strålbehandling. Och trots att endast en liten del av patienterna upplever allvarliga biverkningar av strålning, blir det totalt ett ganska stort antal patienter med tanke på hur vanligt bröstcancer är. Denna typ av genprofilering i samband med behandling kan därför förbättra livskvaliteten för många patienter.

– Men utvecklingen av POLAR kommer att behöva ytterligare validering och säkerhetstester innan den kan användas i det kliniska arbetet, betonar Per Karlsson.

Fakta: Om studien

I en studie med huvudprövare från Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en genprofil med namnet POLAR (Profile for the Omission of Local Adjuvant Radiotherapy) tagits fram som identifierar när man kan avstå strålbehandling.

POLAR-genprofilen innefattar 16 gener som bland annat styr funktioner inom immunsystemet och celldelningstakt. Metaanalys av de tre randomiserade prövningarna bekräftar att genprofilen POLAR kan identifiera patienter där strålbehandling inte behövs.

Ett forskarteam från Sverige, Skottland och Kanada utförde validerande analyser av 623 patienter som deltog i en av tre kliniska randomiserade prövningar och undersökte effektiviteten av bröstbevarande kirurgi med och utan lokal strålbehandling.

Genom att studera uttryck av olika gener i brösttumörerna inom kliniska prövningar där patienter randomiserats till strålbehandling eller inte, har patienter med bröstcancertyp som inte har behov av strålbehandling efter bröstbevarande operation kunnat identifieras.

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider