Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fysisk aktivitet efter prostatacancerdiagnos lönar sig

Antalet män som diagnosticeras med prostatacancer har ökat drastiskt under de senaste decennierna och prostatacancer är idag den vanligaste cancerformen i Sverige.1 Varje år får drygt 10 000 män en diagnos. Den relativa 5- och 10-års överlevnaden är dock god (närmare 92 och 83 %, respektive) och den totala prevalensen av prostatacancer är därför hög med omkring 85 000 män i Sverige som har eller har haft prostatacancer.1 Att undersöka om livsstilsfaktorer kan påverka överlevnaden efter en prostatacancerdiagnos är därför mycket viktigt och högst relevant.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider

Läs mer...

Processer som styr bildandet av prostatacancer

Läs mer...

Prostatatest i kiosken – unikt samarbete för att uppmärksamma prostatacancer

Läs mer...