Frontiers in Cancer Research and Therapy, 6–7 mars

De höga ambitionerna genom åren bakom tvådagarsmötet Frontiers in Cancer Research and Therapy (FCRT) på Institutionen för onkologi-patologi har lett till ett möte med mycket intressanta föreläsningar av forskare med internationell tyngd. Även några av Karolinska institutets egna professorer ingick i årets talarlista. Här följer en resumé av några av presentationerna.

Läs hela referatet som PDF