Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Från melanom till lungcancer – en dialog om dubbel immunterapi i kliniken

NU KAN DU ANMÄLA DIG till denna webbföreläsning som belyser förhoppningar och farhågor med att behandla med dubbel immunterapi.

Glädjande blir fler och fler olika behandlingsalternativ tillgängliga för behandling av cancer. Ett av dem är behandling med checkpointhämmare där nu behandling med dubbel immunterapi är ett alternativ för allt fler patienter.

Under detta webinar kommer onkologerna Max Levin och Andreas Hallqvist från Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg föra en dialog om förhoppningar, farhågor och erfarenheter, samt ge handfasta råd kring behandling med dubbel immunterapi i kliniken.

Du har också möjlighet att ställa just dina frågor via live-chat under mötet.

För mer information och anmälan klicka här

Liknande poster

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Läs mer...

Ny metod kan kartlägga immunsvaret bättre och bana väg för nya behandlingar

Läs mer...

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt

Läs mer...