Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Från melanom till lungcancer – en dialog om dubbel immunterapi i kliniken

NU KAN DU ANMÄLA DIG till denna webbföreläsning som belyser förhoppningar och farhågor med att behandla med dubbel immunterapi.

Glädjande blir fler och fler olika behandlingsalternativ tillgängliga för behandling av cancer. Ett av dem är behandling med checkpointhämmare där nu behandling med dubbel immunterapi är ett alternativ för allt fler patienter.

Under detta webinar kommer onkologerna Max Levin och Andreas Hallqvist från Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg föra en dialog om förhoppningar, farhågor och erfarenheter, samt ge handfasta råd kring behandling med dubbel immunterapi i kliniken.

Du har också möjlighet att ställa just dina frågor via live-chat under mötet.

För mer information och anmälan klicka här

Liknande poster

Aktivering av NK-celler möjlig väg för framtida behandling av hudlymfom

Läs mer...

Anna Martner tilldelas Eric K. Fernströms pris för yngre forskare

Läs mer...

Omprogrammerade cancerceller tränar upp immunförsvaret mot cancer

Läs mer...