Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Framtidens medicin CAR T är redan här – Är vi redo för att växla upp?

SWECARNET Utbildningsdag 2022

Vad som tidigare lät som science fiction är nu verklighet. I Sverige har vi kommit igång med användningen av CAR T celler, men nu står vi inför nya utmaningar när nya behandlingar och fler indikationer är på gång och patientvolymen ökar. Framtiden är här – Vart står vi idag och är vi redo för att växla upp?

SWECARNET är ett öppet mötes- och utbildningsnätverk för akademiska partners, hälso- och sjukvården, industrin och andra aktörer som jobbar med de utmaningar som finns kring implementeringen av CAR T cellsterapi i Sverige. Målsättningen är att öka samarbetet över gränserna mellan de olika inblandade partners i den här komplicerade processen så att vi kan erbjuda dessa livräddande terapier och att öka patientsäkerheten genom interdisciplinärt samarbete.

Dagen är uppdelad i ett förmiddagsblock riktat till politiker och beslutsfattare samt ett eftermiddagsblock med klinisk orientering. Utbildningsdagen sker i hybridform med ett begränsat antal platser för fysiskt deltagande i centrala Stockholm. 

Klicka här för att registrera dig

Klicka här för att se programmet