Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Framgångsrik metod räddar cancerdrabbades bröst

En tumör behöver inte betyda att hela bröstet måste tas bort. I många fall går det att göra en operation som tar bort tumören, men bevarar bröstet. På Centralsjukhuset Kristianstad lyckas man med detta i 79 procent av fallen.

Det kallas för bröstbevarande reduktionsplastik. Bakom orden döljer sig en metod att ta bort en cancertumör och på samma gång bevara bröstet, om än i ny form.

– Det innebär att man kan ta bort stora tumörer i bröst med hjälp av en förminskningsplastik, säger Tor Svensjö, överläkare i kirurgi vid CSK.
– Man minskar storleken på brösten i samband med bröstcanceroperationen. Det gör man för att uppnå bästa möjliga resultat med tanke på cancern, men också för att få det så fint som möjligt, säger Kim Gulis, specialistläkare i kirurgi och doktorand, som just har fått sin första artikel i ämnet publicerad.
I det cancerdrabbade bröstet gör man förminskningen för att kunna ta bort en stor tumör med gott resultat, både vad gäller läkning och utseende. Det andra friska bröstet opererar man så att det matchar det sjuka bröstet i utseende.

Nöjda patienter

Kim Gulis artikel, publicerad i World journal of surgery, baserar sig på en undersökning av ett stort antal operationer där man använt sig av bröstbevarande reduktionsplastik. Metoden ger ett gott och i många fall utmärkt resultat i majoriteten av fallen och patienterna är mycket nöjda med utseendet.
– Forskning har visat att det inte finns någon fördel med att ta bort hela bröstet, i överlevnadssynpunkt och återfallssynpunkt, säger Kim Gulis.

Förminskningsplastiken leder dessutom till minskade symtom på stor tung byst, till exempel nack- och ryggproblem, och i många fall underlättas viktiga idrottsaktiviteter.

Tätt samarbete 

Mycket har hänt på området under det senaste decenniet.
– När jag började här för tio år sen, var det ungefär hälften av fallen där man tog bort brösten, säger Tor Svensjö.

Idag gör CSK bröstbevarande kirurgi i 79 procent av fallen, vilket är en hög siffra i jämförelse med andra sjukhus både i Region Skåne och i landet i övrigt. En av nycklarna till framgång är ett tätt samarbete mellan olika discipliner på sjukhuset.
– Vi har ett bra samarbete. Vi har tillgång till plastikkirurg på ett väldigt bra sätt. Det är ett resultat av ett långsiktigt arbete som har pågått i tio års tid, säger Kim Gulis.

När en patient träffar Kim Gulis och Tor Svensjö och får ett cancerbesked är förstås chock den första reaktionen. Självklart vill den som är drabbad ha behandling så fort som möjligt och bröstets utseende efter operation är inte det som främst upptar tankarna just då. Men läkarna har redan från början en helhetsbild, där både själva avlägsnandet av tumören, men även utseendet finns med.
– När patienten träffar oss har vi alltid det tänket – hur kan vi ge bästa behandling för cancern och samtidigt få bästa kosmetiska resultat, säger Kim Gulis.

Bröstbevarande kirurgi i samband med en canceroperation fungerar bäst på lite större bröst. Det finns även andra metoder för att operera cancertumörer i bröstet. I vissa fall är man dock tvungen att ta bort hela bröstet.
– Då erbjuder vi vanligen möjligheten till rekonstruktion med en bröstprotes som läggs inunder brösthuden, säger Tor Svensjö.

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider