Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

FoundationOne Liquid CDx – Avancerad cancerdiagnostik genom ett blodprov

FoundationOne Liquid CDx analyserar mer än 300 cancerrelaterade gener och flera genomiska signaturer och kan användas som beslutsstöd vid behandling av tumörer.

  • FoundationOne® Liquid CDx är en blodprovsbaserad DNA-sekvensering för cancerpatienter
  • Provet analyserar mer än 300 cancerrelaterade gener och flera genomiska signaturer och kan användas som beslutsstöd vid behandling av cancertumörer.
  • Den nya avancerade diagnostikmetoden möjliggör precisionsmedicin för patienter med cancer vilket innebär; rätt behandling till rätt patient i rätt tid.

Med hjälp av ett enkelt blodprov, taget i hemmet eller på sjukhus, kan nu svenska cancerpatienter få en omfattande genomisk DNA-sekvensering. Provet analyserar mer än 300 cancerrelaterade gener och flera genomiska signaturer och kan användas som beslutsstöd vid behandling av tumörer.

– Cancerbehandling med målriktade läkemedel och nya immunologiska behandlingar kräver att rätt behandling ges till rätt patient på ett effektivt sätt. Roches vävnadsanalyser och nya blodanalyser är viktiga beslutsstöd för att uppnå dessa mål, säger Jan-Olov Sandberg, medicinsk expert på Roche AB.

Metoden är validerad och CE-märkt. Genomisk DNA-sekvensering för utvalda patientgrupper finns också beskrivet i vårdprogrammet för bröstcancer och lungcancer.

En avancerad diagnostik möjliggör precisionsmedicin för patienter med cancer vilket innebär; rätt behandling till rätt patient i rätt tid.

Läs det globala pressmeddelandet

Liknande poster

Bortom återvinning: ny roll för autofagiprotein i membranreparation upptäckt

Ny metod räknar hur många RNA-molekyler som tar sig in i cellen

Aquaporin – vattenkanal i cellmembranet kartlagd