Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Första laserablationen av hjärntumör vid Universitetssjukhuset i Linköping

Den första laserablationen av en hjärntumör har genomförts vid neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Den nya metoden ger skonsammare behandlingar och kortare sjukhusvistelse för patienter med små hjärntumörer och svår epilepsi i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Universitetssjukhuset är det tredje sjukhuset i landet som inför behandlingen. Den första patienten i Sydöstra sjukvårdsregionen behandlades vid Universitetssjukhuset i Linköping den 30 september. Tekniken som även kallas Laser Interstitial Thermal Therapy (LITT) innebär att vävnad destrueras genom uppvärmning, med hög precision.
– Metoden lämpar sig för små tumörer, men kan även användas vid andra förändringar, inte minst som alternativ till öppen kirurgi vid besvärlig epilepsi. Det blir endast ett stygn i skalpen och man kan som regel återvända hem dagen efter, säger Per Karlsson, neurokirurg vid neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Robotteknik navigerar till behandlingsmålet
Behandlingen har blivit möjlig genom utvecklingen av ny magnetkamerateknologi i kombination med stereotaktiska tekniker. Genom ett litet borrhål om 3,2 millimeters diameter i skallbenet förs en laserkateter in till behandlingsmålet med mycket hög precision, genom så kallad stereotaktisk teknik. Det kan liknas vid ett GPS-system där robottekniken navigerar till behandlingsmålet, säger Per Karlsson. Själva behandlingen görs sedan inne i MR-kameran när lasern aktiveras.
– Med MR-termografi kan man i realtid följa och kontrollera värmen och därmed vävnadsskadan för att åstadkomma en exakt behandling som täcker målet samtidigt som man kan undvika skador till omgivningen.

Fler förändringar kan behandlas
Större förändringar kan inte behandlas med laserablation. Däremot kan metoden bli ett tillskott för att behandla fler typer av mindre förändringar som annars skulle ha varit svåra att operera på grund av sitt läge, eller tumörer som tidigare är strålade eller är mindre strålkänsliga.

Ny operationssal ger effektiva flöden
Metoden för laserablation har använts ett fåtal år internationellt för behandlingar i hjärnan. Sedan ett par år finns den i Sverige, vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
– Här i Linköping har vi etablerat metoden med en effektiv och smidig process och en närmast sömlös logistik. Detta tack vare vår nya operationssal med en intraoperativ magnetkamera och de senaste teknikerna för neuronavigation och robotassisterad stereotaktisk teknik, säger Per Karlsson.

Liknande poster

Samlad cancervård målet för nya Linköping Cancer Center

Nytt sätt att behandla ovanlig hjärntumör hos barn ska studeras

Upptäckt av gener bakom hjärntumör