Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Forsknings-/Utvecklingsstipendium 2024

CancerStiftelsen i Kronobergs län utlyser för ansökan 250 000 kr i stipendium för att främja forskning och utveckling inom cancerområdet som ett led i vår strävan att skapa bättre förutsättningar för cancervården i länet. En lokal koppling är ett plus men inget krav.

Närmare upplysningar och formulär finns på www.cancerstiftelsen-kronoberg.se

Sista ansökningsdag är 23 sept 2024
Har du funderingar kan du e-posta till: [email protected] eller ring 0730-918 889.

Välkommen!

För mer information och anmälan