Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Forsknings-/Utvecklingsstipendium 2023

CancerStiftelsen i Kronobergs län utlyser för ansökan 250.000 kr i stipendium för att främja forskning och utveckling inom cancerområdet som ett led i vår strävan att skapa bättre förutsättningar för cancervården i länet.

En lokal koppling är ett plus men inget krav. Närmare upplysningar och formulär finns på https://cancerstiftelsen-kronoberg.se/stipendium

Har du funderingar kan du e-posta till: [email protected] eller ring 0730-918 889.

Sista ansökningsdag är 25 sept 2023
Välkommen!