Forskarmånader för doktorand/postdoktor

Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer. För att nå visionen om att ingen ska drabbas av bröstcancer, finansierar vi bröstcancerforskning, erbjuder stöd och rehabilitering och driver opinionsbildning i bröstcancerfrågor. Vi har nära 11 000 medlemmar och 32 bröstcancerföreningar runt om i landet

Bröstcancerförbundet utlyser nu möjligheten att ansöka om forskningsmånader för doktorand/postdoktor, som arbetar inom området bröstcancer.

Ansökningar välkomnas för patientnära bröstcancerforskning inom olika områden, såsom till exempel medicin, vårdvetenskap, omsorg och rehabilitering.

Sista ansökningsdag: söndag 14 augusti 2022

Bedömning av ansökningarna görs av Bröstcancerförbundets kommitté för forskarmånader. Kommittén är rådgivande åt Bröstcancerförbundets styrelse som beslutar om utdelning. Kommittén består av:

  • Jana de Boniface, associate professor, Stockholm
  • Roger Olofsson Bagge, Docent, överläkare, Göteborg
  • Mef Nilbert, professor, Malmö

I kommittén representeras Bröstcancerförbundet av:

  • Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet
  • Peter Winberg, sekreterare

För mer information klicka här