Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Forskare har kartlagt ursprung till allvarlig sjukdom hos barn

Ursprunget till den allvarliga cancerlika sjukdomen LCH har kartlagts av forskare från Karolinska Institutet i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Fynden som presenteras i Science Immunology kan leda till nya riktade behandlingar.   

Langerhans cellhistiocytos (LCH) är en allvarlig typ av cancerlik sjukdom som i huvudsak drabbar barn och kan vara dödlig i svåra fall. Omkring fem till tio barn får sjukdomen i Sverige varje år, oftast före tio års ålder.   

Immuncellerna drabbas av cancermutationer 

LCH är en sjukdom där cancermutationen inträffar i immuncellerna, som annars har till uppgift att upptäcka och eliminera cancerceller.

– Ursprunget till LCH-cellerna har diskuterats i decennier. Vissa forskare är övertygade om att LCH härrör från en viss typ avimmunceller som kallas dendritiska celler, medan andra tror att de kommer från relaterade celler som kallas monocyter, säger Egle Kvedaraite,läkare och forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik på Karolinska Institutet och försteförfattare till den nya studien.   

Nu har forskarna från Karolinska Institutet kunnat visa att båda teorierna är nära sanningen. Forskarna kombinerade så kallad enkelcells-sekvensering, mikroskopi av prover och spårning av celler från patienter som rekryterats från bland annat Karolinska Universitetssjukhuset.   

De upptäckte att muterade LCH-celler hade egenskaper som liknande både monocyter och dendritiska celler,samt en relativt nyupptäckt typ av dendritiska celler, så kallad dendritisk cell typ 3 (DC3).

– I dag vet vi att DC3 har en separat utvecklingsväg, skild från andra dendritiska celler och från monocyter, och denna kunskap varavgörande i vår studie, säger Egle Kvedaraite. 

Upptäckt kan bidra till nya behandlingar 

Forskarna upptäckte att de olika celltyperna kunde kommunicera med varandra för att främja utvecklingen av LCH och därigenom skapa en självförstärkande effekt.  

– Bland behandlingsalternativen för LCH kan riktad terapi tillämpas framgångsrikt, men sjukdomen kommer tillbaka när denriktade behandlingen avbryts. Detta utgör en allvarlig utmaning för patienterna, eftersom en livslång behandling för barn inte är ett braalternativ med tanke på biverkningar, säger Egle Kvedaraite.   

Den nya kunskapen om cancerns ursprung har potential att bidra till utveckling av nya behandlingar.   

– Fynden kan leda till en behandling med syfte att fullständigt eliminera de patologiska sjukdomsorsakande cellerna, säger Egle Kvedaraite.

Forskningen finansierades bland annat av anslag från Erik och Edith Fernströms stiftelse för medicinsk forskning, Barncancerfonden, Histiocytosis Association, VIVA Foundation for children with cancer, Wellcome Trust, CRUK Biomarker Project, Histio UK och Bright Red.

Publikation: “NOTCH dependent cooperativity between myeloid lineages promotes Langerhans cell histiocytosis pathology”, Egle Kvedaraite, Paul Milne, Ahad Khalilnezhad, Marion Chevrier, Raman Sethi, Hong Kai Lee, Daniel W. Hagey, Tatiana von Bahr Greenwood, Natalia Mouratidou, Martin Jädersten, Nicole Yee Shin Lee, Lara Minnerup, Tan Yingrou, Charles-Antoine Dutertre, Nathan Benac, You Yi Hwang, Josephine Lum, Amos Hong Pheng Loh, Jessica Jansson, Karen Wei Weng Teng, Shabnam Khalilnezhad, Xu Weili, Anastasia Resteu,Tey Hong Liang, Ng Lai Guan, Anis Larbi, Shanshan Wu Howland, Henrik Arnell, Samir EL Andaloussi, Jorge Braier, Georgios Rassidakis, Laura Galluzzo, Andrzej Dzionek, Jan-Inge Henter, Jinmiao Chen, Matthew Collin, Florent Ginhoux, Science Immunology, online 16 december 2022, doi: 10.1126/sciimmunol.add3330   

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening

Oavsiktlig viktminskning förknippad med ökad risk för cancer