Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Föreläsning och diskussion om immunterapins utmaningar

FOKUS Immunterapi 8 februari 2023 – Ett kvällsmöte där MSD kommer till din stad

Välkommen till en föreläsning och diskussion om immunterapins utmaningar

MSD Sverige välkomnar dig inom hälso- och sjukvården som behandlar cancerpatienter till årets FOKUS Immunterapi. Syftet med hybridmötet är att belysa och diskutera de frågeställningar som fortfarande finns kring diagnostik och behandling med dagens immunterapi vid cancer.

Årets program är framtaget i samverkan med en vetenskaplig programkommitté:

 • Antonios Valachis, överläkare, docent, Universitetssjukhuset Örebro
 • Gustav Ullenhag, överläkare, professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Max Levin, överläkare, docent, Sahlgrenska. Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Ronny Öhman, överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Lund

PROGRAM

16.30–17.00 Drop-in registrering och fika

17.00–17.10 Välkomna och introduktion, MSD Sweden

17.10–17.40 Ny era vid behandling med immunterapi av cancerpatienter: från palliativ till kurativ intention, Alexander Eggermont

17.40–18.10 Hur kan vi bättre identifiera biverkningar tidigt samt vilka möjligheter finns vid långtidsbiverkningar och olika uppföljningsstrategier, Jeffrey S. Weber

18.10–18.30 Bensträckare

18.30–19.00 Immunmodulerande verkningsmekanismer – framtidens möjligheter, Maximilian Hochmair

19.00–19.30 Diskussion och avslutning, Lokal moderator

 • Göteborg: Max Levin
 • Linköping: Anders Vikström
 • Lund: Ronny Öhman
 • Stockholm: Hildur Helgadottir
 • Umeå: TBA
 • Uppsala: Gustav Ullenhag
 • Örebro: Antonis Valachis

19.30–21.00 Middag

Deltagande vid mötet är kostnadsfritt och anmälan görs senast 25 januari 2023. Observera att deltagarantalet är begränsat och först till kvarn gäller. Vänligen meddela eventuella matpreferenser vid anmälan.

MSD Sverige står för kostnad av lokal, fika och middag. Välj vilken stad du vill delta i vid anmälan.

Kontakt
Har du frågor om kvällsmötet, vänligen kontakta Clara Petersson på telefonnummer +46 70 609 88 85 eller mail [email protected]

*Föreläsningarna sker på engelska

För mer information och anmälan