Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

MSD Sverige välkomnar dig som läkare och sköterska verksam inom onkologi, patologi, lungmedicin, urologi, kirurgi och dermatologi till ett kvällsmöte med fokus på immunterapi.

Detta kvällsmöte är den första i en serie med syfte att belysa och diskutera de frågeställningar som fortfarande finns kring diagnostik och behandling med immunterapi vid cancer. Under kvällen kommer vi att få höra Dr. Harriet Kluger, MD, Smilow Cancer Hospital, Yale New Haven, USA, Fredrik Enlund, docent i molekylär patologi och Hildur Helgadottir, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset.

Följande frågeställningar kommer att diskuteras:

• Vilka mekanismer ligger bakom resistens mot immunterapi?
• Varför svarar vissa patienter på immunterapi och andra inte?
• Vad finns det för strategier för att förebygga eller övervinna cancerresistens?
• Vilka är framtida biomarkörer för att selektera patienter för behandling med immunterapi eller andra behandlingsalternativ?
• Vilka behandlingsalternativ finns efter progression på immunterapi?

Varmt välkomna!

Läs mer och registrering