Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

FOKUS IMMUNTERAPI 2024

MSD Sverige välkomnar dig inom hälso- och sjukvården som behandlar cancerpatienter till årets FOKUS Immunterapi. Syftet med hybridmötet är att belysa och diskutera de frågeställningar som fortfarande finns kring diagnostik och behandling med dagens immunterapi vid cancer.

AGENDA

16.30–17.00 Drop-in registrering och fika
17.00–17.10 Välkomna och introduktion MSD Sverige
17.10–17.40 New era in immunotherapy treatment of cancer patients: from palliative to curative intention*, Solange Peters
17.40–18.10 Kirurgi efter neoadjuvant behandling, Roger Olofsson Bagge
18.10–18.30 Bensträckare
18.30–19.00 Next Steps in Immunotherapy of advanced lung cancer*, Martin Reck
19.00–19.30 Diskussion och avslutning, Lokal moderator
19.30–21.00 Middag

*Föreläsningarna är på engelska

Deltagande vid mötet är kostnadsfritt och anmälan görs snarast. Observera att deltagarantalet är begränsat och först till kvarn gäller. Vänligen meddela eventuella matpreferenser vid anmälan.

MSD Sverige står för kostnad av lokal, fika och middag

SE-NON-01224 11/24 msd.se

För mer information och anmälan