Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fler överlever cancer i Stockholmsregionen

Fler överlever cancer i Stockholmsregionen

Allt fler stockholmare överlever cancer. Sedan millennieskiftet har t ex 5-årsöverlevnaden i prostatacancer ökat från 90 till 97 procent, för äggstockscancer från 47 till 60 procent och för kronisk lymfatisk leukemi från 77 till 94 procent. 2-årsöverlevnaden i lungcancer har ökat från 24 till 34 procent och i bukspottkörtelcancer från 8,4 till 18 procent.

– Cancerns gåta är ännu inte löst men vården blir allt bättre och effektivare. Som själv anhörig till personer som drabbats av och dött i cancer, är det imponerande och hoppingivande. I cancervården är det tydligt hur forskning och framsteg räddar liv, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

– Bättre diagnosmetoder, nya revolutionerande läkemedel, skonsammare men också effektivare strålterapi som därmed kan komma skörare patienter till godo, och även en organisatorisk utveckling med standardiserade vårdförlopp – tillsammans med det fantastiska arbetet av alla läkare, sjuksköterskor och andra; det är mycket som tillsammans gör att vi ser den här hoppfulla utvecklingen med allt fler som överlever cancer, säger Anna Starbrink (L).

– Vi ska fortsätta utveckla cancervården, med screeningprogram och introduktion av nya behandlingar. Vi ska stötta våra medarbetare i vården och forskarna inom medicin och life science att fortsätta flytta fram gränserna – cancern ska besegras, säger Anna Starbrink (L).

Siffrorna för överlevnad ovan refererar till jämförelse i fyraårsintervaller, 2000-2004 resp 2010-2014. För samtliga fyraårsintervaller 1995-2014 och fler diagnoser, se tabell nedan. För hjärn-, lung- och bukspottskörtelcancer visas 2-årsöverlevnad, för övriga diagnoser 5-årsöverlevnad.

Hjärnhinnor och ryggmärgshinnor (Meningier) Antal patienter 5-årsöverlevnad %
1995-1999′ 512 95
2000-2004′ 436 94
2005-2009′ 459 99
2010-2014′ 514 98
Prostatacancer Antal patienter %
1995-1999′ 5106 75
2000-2004′ 8314 90
2005-2009′ 9357 95
2010-2014′ 11709 97
Malignt hudmelanom Antal patienter %
1995-1999′ 1420 89
2000-2004′ 1766 90
2005-2009′ 2382 93
2010-2014′ 3118 95
Kronisk lymfatisk lekukemi Antal patienter %
1995-1999′ 421 76
2000-2004′ 591 77
2005-2009′ 524 78
2010-2014′ 545 94
Bröstcancer Antal patienter (95% CI)
1995-1999′ 6284 85
2000-2004′ 6902 89
2005-2009′ 7197 91
2010-2014′ 8048 93
Njurcancer Antal patienter (95% CI)
1995-1999′ 787 59
2000-2004′ 830 65
2005-2009′ 864 69
2010-2014′ 1044 77
Urinblåsecancer Antal patienter %
1995-1999′ 1919 69
2000-2004′ 2111 69
2005-2009′ 2090 74
2010-2014′ 2416 75
Ändtarmscancer Antal patienter %
1995-1999′ 1525 55
2000-2004′ 1552 59
2005-2009′ 1728 65
2010-2014′ 1772 68
Tjocktarmscancer Antal patienter %
1995-1999′ 2986 59
2000-2004′ 3262 61
2005-2009′ 3562 66
2010-2014′ 3697 68
Huvud- och halscancer Antal patienter %
1995-1999′ 1090 58
2000-2004′ 1197 59
2005-2009′ 1209 66
Äggstockscancer Antal patienter %
1995-1999′ 778 44
2000-2004′ 804 47
2005-2009′ 672 49
2010-2014′ 610 60
Hjärna (Cerebrum) Antal patienter 2-årsöverlevnad %
1995-1999′ 632 44
2000-2004′ 547 44
2005-2009′ 589 49
2010-2014′ 864 48
Lungcancer Antal patienter %
1995-1999′ 2739 22
2000-2004′ 3038 24
2005-2009′ 3619 30
2010-2014′ 4214 34
Bukspottkörtelcancer Antal patienter %
1995-1999′ 1048 4.7
2000-2004′ 892 8.4
2005-2009′ 967 11
2010-2014′ 1273 18

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, [email protected]