Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fertilitet tillbaka efter cancerbehandling genom retransplantation av äggstocksvävnad

Data från år 2010 visar att 1845 patienter som fick en cancerdiagnos i  Sverige under detta år tillhörde de yngre grupperna, tonåringar och unga vuxna, 15 – 39 år.1. Tack vare de förbättringar som skett i cancerbehandling under de senaste decennierna är chans till bot allt större och flera cancerpatienter överlever, särskilt de som tillhör de yngre patientgrupperna2. Att ha blivit infertil efter cancerbehandling har vid uppföljning av långtidsöverlevare upplevts som en stor saknad. Infertilitet som bestående men efter cancerbehandling har erkänts som orsak till en försämrad livskvalité hos canceröverlevare3. Åtgärder för att bevara livskvalité hos canceröverlevare står därför nu i fokus, och man har särskilt utvecklat dem som riktas till att bevara fertiliteten4.

 

Läs hela artikeln

Liknande poster

Forskning kring fertilitet efter cancerbehandling får stöd

Unga med cancer kan få problem med sex och fertilitet

Fertilitetsbevarande åtgärder verkar inte medföra ökad risk för återfall vid bröstcancer