Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Färre remisser ökar risk för fler allvarligt sjuka cancerpatienter

Färre remisser ökar risk för fler allvarligt sjuka cancerpatienter

Flera regioner menar att det finns risk för en ökning av allvarligt sjuka patienter på grund av färre remisser och stoppad bröstcancerscreening. Men cancervården har också till stor del kunnat fortsätta som vanligt och goda krafter har mobiliserats hos både sjukvården och patienterna. Onkologi i Sverige sammanfattar här synpunkter och erfarenheter från samtliga regioner.

Regionala Cancercentrum i samverkan, RCC, anordnade den 7 maj 2020 ett webbinarium med anledning av covid-19. Temat var avvikelser från behandlingsrekommendationer i våra nationella vårdprogram under pandemin. Medverkade i webbinariet gjorde sex ordförande för de nationella vårdprogrammen. Bo Alm, samordnare inom kommunikationsområdet för RCC, inledde webbinariet med att understryka att cancervården är en av de prioriterade verksamheter som ska fortsätta i så stor utsträckning som möjligt även under pandemin.

– Det kan krävas i vissa lägen att vården anpassas, vid smittrisk för patienten eller ett pressat sjukvårdsläge. Då kan det behövas avsteg från behandlingsrutinerna för den enskilda patienten. Ska vi göra avsteg måste de vara noga avvägda med hjälp av vårdprogramgrupperna Varje ordförande ombads att ge en bild av det nuvarande läget för cancervården i sina respektive regioner.

– En samstämmig farhåga från Norra regionens olika delar är att vi ser ett minskat remissinflöde. Vi befarar en kommande puckel med patienter som ska utredas och patienter med mer avancerad sjukdom framöver, säger Mikael Johansson, onkolog vid Norrlands universitetssjukhus, ordförande i vårdprogrammet för lungcancer och knuten till RCC Norr.

Mikael Johansson tillade att Norra regionen just nu upplever sig hinna med i patientarbetet och att vården fortgår som planerat. Martin Höglund, hematolog på Akademiska sjukhuset, ordförande i programmet för akut myeloisk leukemi och knuten till RCC Uppsala-Örebro, menade att deras situation är likartad och delade bekymren för ett klart minskat inflöde av patienter. RCC Sydöst representerades av Bärbel Jung, kolorektalkirurg och verksamhetschef på Universitetssjukhuset i Linköping, ordförande för vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer. Hon berättade att regionen tack vare ansträngningar ligger bra till i cancervården. Professor Jonas Bergh, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande för programmet kring bröstcancer och knuten till RCC Stockholm-Gotland, sade sig vilja börja screena patienter så snart som möjligt:

– Vi vill starta screeningverksamheten men har ännu inget klart beslut från regionledningen. Vi är djupt oroade att det kan bli en ohållbar situation i höst där vi ser fler patienter med klinisk cancer som är mer avancerad. Det finns strategier för att minska smittspridning och att uppge smittan som skäl är inte gångbart. I början av maj 2020 hade 11 regioner stoppat mammografi, 6 hade dragit ner och 12 screenade som vanligt. I västra regionen tyckte Gunnar Eckerdal att problemen med god vilja gått att lösa dag för dag.

– Patienter och anhöriga har gjort bra och kloka saker, till exempel undvikit att komma i onödan. Hösten är vi väldigt oroliga för, säger Gunnar Eckerdal som är smärtläkare på onkologkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ordförande för vårdprogrammet cancerrehabilitering och knuten till RCC Väst.

– De sydligaste regionerna har inte varit så hårt drabbade ännu och det mesta rullar som vanligt, berättar Sara Kinhult, onkolog på Skånes universitetssjukhus, ordförande för programmet vid hjärntumörer och knuten till RCC Syd.

– Även om man säger att vi ska vara prioriterade kan det vara annorlunda i praktiken, vi har fått kämpa för det. Det har pratats mycket om att dra ner på cancerkirurgi men det har inte genomförts i praktiken, säger hon.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Min vårdplan buksarkom blir den 20:e diagnosspecifika vårdplanen

Läs mer...

Ny nationell samordningsroll ska bidra till tidigare upptäckt av cancer

Läs mer...

Ansökningsperioden för medel till förbättringsarbete har öppnat

Läs mer...