Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ESMO Virtual Congress 2020: Extending the Reach of Personalised Care in HER2-Positive Breast Cancer

ESMO Virtual Congress 2020: Extending the Reach of Personalised Care in IN HER2-Positive Breast Cancer

On demand from 14–29 September

Welcome and introductions
Paolo Marchetti
Xavier Pivot

Expanding HER2-targeted treatment options:
Sequences and combinations in early breast cancer and metastatic breast cancer
Joyce O’Shaughnessy
Cristina Saura
Chairpersons
Paolo Marchetti
Xavier Pivot

Expert panel:
Personalised care in HER2-positive early breast cancer
Paolo Marchetti
Joyce O’Shaughnessy
Nadia Harbeck

Conclusive remarks
Paolo Marchetti

För mer information och kontakt klicka HÄR

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider