Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Behandling med ERLEADA ger signifikant förbättrad total överlevnad hos patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer

Janssen meddelade den 9 februari resultat från den slutliga analysen av fas 3 TITAN-studien, som visar fortsatt statistiskt signifikanta nyttan av apalutamid plus androgen deprivation terapi (ADT) i total överlevnad hos patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) jämfört med placebo plus ADT. TITAN-studien har en medianuppföljningstid på närmare fyra år.

Slutanalys från fas 3 TITAN-studien visar att apalutamid gav statistiskt signifikant total överlevnadsfördel hos patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer. Studien visade till exempel signifikant nytta för sekundära endpoints, inklusive förbättrad andra progressionsfri överlevnad (PFS2) (HR 0,62; p <0,0001) och fördröjd tid till kastrationsresistens (HR 0,34; p <0,0001).[1]

”Jag hoppas att vi så snart som möjligt kan erbjuda denna nya behandling till män som lever med prostatacancer – som ett tidigt tillägg till kastration vid metastaserande prostata-cancer”, säger Anders Bjartell, professor i urologi vid Lunds universitet.

Resultaten kommer att presenteras 11 februari vid ASCO GU:s prostatacancersymposium (American Society of Clinical Oncology’s Genitourinary).

Läs mer i Janssen EMEAs pressmeddelande här.

Referenser:

[1] Ahead of presentatation: Chi, K. Final Analysis Results From TITAN: A Phase 3 Study of Apalutamide (APA) vs Placebo (PBO) in Patients (pts) With Metastatic Castration-Sensitive Prostate Cancer (mCSPC) Receiving Androgen Deprivation Therapy (ADT). ASCO GU 2021 oral presentation.

[2] Hall, M, E. et al. Metastatic Hormone-sensitive Prostate Cancer: Current Perspective on the Evolving Therapeutic Landscape. NCBI. 2020; 13: 3571–3581. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7201221/. Last accessed February 2021.

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

Läs mer...

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Läs mer...

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider

Läs mer...