Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Enhertu visar minskad risk för sjukdomsprogression vid HR-positiv HER2-ultralåg metastaserad bröstcancer

DESTINY-Breast06: Enhertu visar minskad risk för sjukdomsprogression vid HR-positiv HER2-ultralåg metastaserad bröstcancer

Positiva resultat från fas 3-studien DESTINY-BREAST06 presenterades vid ASCO i helgen visar att mediantiden för progressionsfri överlevnad (PFS) förbättrades med 13,2 månader för Enhertu (trastuzumab deruxtekan), jämfört med kemoterapi vid metastaserad hormonreceptorpositiv bröstcancer med lågt uttryck av HER2, HER2-låg och HER2-ultralåg. Enhertu är den första HER2-riktade behandling och antikropp-läkemedelskonjugat (ADC) att visa på en klinisk fördel för denna patientgrupp.

Resultaten från fas 3-studien DESTINY-BREAST06 presenterades söndagen den 2 juni på ASCO, muntlig late-breaking presentation (LBA1000)