Enhertu visade signifikant förlängd totalöverlevnad

Nya resultat från studien DESTINY-Breast03 publicerade i Lancet visar att behandling med Enhertu (trastuzumab deruxtekan) gav en statistisk signifikant förbättrad totalöverlevnad (OS) vid HER2-positiv metastaserad bröstcancer, jämfört med trastuzumab emtansin (T-DM1), och den progressionsfria överlevnaden var 22 månader längre, jämfört med trastuzumab emtansin (T-DM1).

Läs pressmeddelandet från Daiichi Sankyo (på engelska)

Artikeln i Lancet.