Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Enhertu minskar risken för sjukdomsprogression eller död med 49 procent vid metastaserad bröstcancer

Enhertu minskar risken för sjukdomsprogression eller död med 49 procent jämfört med kemoterapi hos patienter med metastaserad bröstcancer med lågt uttryck av HER2 oavsett hormonreceptorstatus

  • Resultat från fas 3-studien DESTINY-BREAST04 visar att för patienter metastaserad bröstcancer med lågt uttryck av HER2, oavsett hormonreceptorstatus, som behandlades med Enhertu (trastuzumab deruxtekan) var medianöverlevnaden mer än 6 månader längre jämfört med kemoterapi.
  • Studiens primära effektmått progressionsfri överlevnad (PFS) uppnåddes och Enhertu minskade risken för sjukdomsprogression eller död med 49 procent jämfört med kemoterapi.
  • Enhertu är den första HER2-riktade behandling att visa på en överlevnadsfördel för denna patientgrupp.

Resultaten från fas 3-studien DESTINY-BREAST04 presenterades söndagen den 5 juni på ASCO, Plenary Session (#LBA3) och publicerades samtidigt i New England Journal of Medicine.

 

Enhertu (trastuzumab deruxtekan) är ett antikropp-läkemedelskonjugat (ADC) som utvecklas gemensamt av Daiichi Sankyo och AstraZeneca. Läs mer i pressmeddelanden från Daiichi Sankyo och AstraZeneca den 5 och 6 juni 2022.

Liknande poster

AI-stödd modell för säker mammografiscreening

Läs mer...

Tre intensiva dagar med bröstcancer i fokus – Kicki Waller-initiativet 30-årsjubilerade i Åre

Läs mer...

Smartare diagnostik av bröstcancer för länder med begränsade resurser

Läs mer...