Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Enhertu minskade risken för sjukdomsprogress eller dödsfall med 72 procent jämfört med T-DM1 vid metastaserad HER2-positiv bröstcancer

Enhertu (trastuzumab deruxtekan) minskade risken för sjukdomsprogress eller dödsfall med 72 procent jämfört med trastuzumab emtansin (T-DM1) hos patienter med metastaserad HER2-positiv bröstcancer

  • Resultaten från head-to-head fas 3-studien DESTINY-Breast03 som valts ut för presentation vid ”Presidential Symposium” (#LBA1) vid årets virtuella ESMO-kongress, kan innebära en potentiellt ny standardbehandling av tidigare behandlade patienter med metastaserad HER2-positiv bröstcancer.
  • Resultat från fas 2-studien DESTINY-Breast01 som också presenterades på ESMO visade att medianöverlevnaden var 29 månader hos patienter med HER2-positiv bröstcancer och som tidigare fått två eller fler riktade HER2-behandlingar.

Daiichi Sankyos och AstraZenecas ADC-terapi Enhertu (trastuzumab deruxtekan) visar signifikant förbättrad progressionfri överlevnad i head-to-head studien DESTINY-Breast03, jämfört med trastuzumab emtansin (T-DM1) för behandling av patienter med icke-resektabel och/eller metastaserad HER2-positiv bröstcancer, och som tidigare fått trastuzumab och en taxan. Studiens primära effektmått var progressionsfri överlevnad (PFS).

Läs mer i pressmeddelanden från Daiichi Sankyo och AstraZeneca den 18 september 2021.

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Läs mer...

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider

Läs mer...