Enhertu godkänd inom EU för behandling av HER2-positiv metastaserande bröstcancer

Godkännandet baseras på fas II-studien DESTINY-Breast01 som visar ihållande effekt för patienter som tidigare behandlats med andra terapier.

Läs hela pressreleasen på engelska.