Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Enhertu godkänd inom EU för behandling av HER2-positiv metastaserande bröstcancer

Godkännandet baseras på fas II-studien DESTINY-Breast01 som visar ihållande effekt för patienter som tidigare behandlats med andra terapier.

Läs hela pressreleasen på engelska.

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider