Enhertu fördröjde sjukdomsprogress signifikant i DESTINY-Breast02 studien

Jämfört med ”physician’s choice of treatment” hos patienter med HER2-positiv metastaserad bröstcancer.

Läs hela pressmedelandet på engelska här