Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Studie stöder att TK1 kan förutsäga död i prostatacancer

En nyligen publicerad doktorsavhandling fördjupar kunskapen kring tidig upptäckt, förlopp och förutsägelse av behandlingseffekter vid prostatacancer. Avhandlingen heter ”Prostate cancer: population based screening and markers for long-term clinical outcome”. Den är skriven av Per-Olof Lundgren vid Karolinska Institutet, Stockholm.

Ett av delarbetena i avhandlingen undersöker i vilken utsträckning koncentrationen av enzymet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodet kan användas för att förutsäga om mannen kommer att avlida i prostatacancer. Blodproverna insamlades under 1988 och 1989 från 330 män. Av dem fick 96 diagnosen prostatacancer och 36 avled av sjukdomen under uppföljningen på upp till 30 år. Proverna har förvarats frysta och har nu analyserats med AroCell TK 210 ELISA. Dödligheten i prostatacancer var högre bland de män som hade en hög koncentration av TK1 i blodet jämfört med de som hade en låg koncentration. 

”Detta är den tredje studien som indikerar att TK1 kan vara en värdefull biomarkör för prostatacancer”, säger AroCells CMO Gunnar Steineck. ”Inte minst vid metastatisk sjukdom torde biomarkörer kunna hjälpa läkare och patient att planera behandlingen. Förutom medicinsk kastration finns det läkemedel för prostatacancer med tre olika verkningsmekanismer. Biomarkörer kan troligen vara till hjälp för att förstå när och till vilka män de olika medlen bäst används.” 

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider