Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Emerging Expert Program – Lung Cancer

Inbjudan

Emerging Expert Program – Lung Cancer (EEP lungcancer)

Svenska lungcancerstudiegruppen (SLUSG) har genom Emerging Expert Program Lung Cancer (EEP lungcancer) skapat ett utbildningskoncept för att möta den snabba utvecklingen inom lungcancerområdet. Utbildningen tar avstamp i de utmaningar lungcancerorienterade läkare möter i den kliniska vardagen. Föreläsningar och seminarier utgår från att deltagaren har god ämneskunskap och har som målsättning att utmana deltagarna till ytterligare fördjupning i ämnet.

EEP lungcancer ges som utbildningsinternat en gång per termin under fyra terminer. Målet är att deltagare skall följa hela utbildningsprogrammet men i mån av plats kommer möjlighet ges att delta i enstaka utbildningsinternat. En uttalad målsättning med utbildningen är att ett nationellt nätverk mellan lungcancerorienterade läkare byggs upp för att möjliggöra kunskapsutbyte.

MÅLGRUPP

Utbildningsprogrammet vänder sig till läkare inom specialiteterna Lungmedicin, Onkologi, Thoraxkirurgi, Thoraxradiologi och Patologi. Deltagare bör ha ett tydligt fokus mot behandling och utred­ning av lungcancer och vara förtrogen med current practice. Utbild­ningsplatser kommer dock även erbjudas ST-läkare med tydligt lungcancerfokus och seniora läkare med önskan om att uppdatera sin kunskap.

KURSDATUM

Kurs 1Molekylär patologi och målstyrda terapier, kursansvariga Maria Planck, Lund,
Patrick Micke, Uppsala, 10 – 11 november 2020sista ansökningsdag 9 oktober via www.cancerakademin.se

Kurs 2Utredning och SVF, kursansvariga Anders Vikström, Linköping, Stefan Barath, Lund,
16 – 17 mars 2021

Kurs 3Lokalt avancerad sjukdom, kursansvariga Per Landelius, Uppsala, Andreas Hallqvist,

Göteborg, hösten 2021

Kurs 4Cytostatika och Immunterapi, kursansvariga Mikael Johansson, Umeå, Ana Carneiro, Lund, våren 2022.

LOKAL

Lejondals slott, Lejondals allé 6, Bro
http://www.lejondalsslott.se/

Kursavgift
Ca 3.000 kr exkl moms per kurstillfälle.

KURSINTYG

Kursintyg utfärdas efter varje kurstillfälle.

INFORMATION OM KURSEN SAMT ANMÄLAN

Ytterligare information om kursen, program samt anmälan finner ni via nedanstående länk:

https://cancerakademin.se/evenemang/6413/

Välkomna!

Oscar Grundberg
Kursansvarig

Mötet genomförs i samarbete med Cancerakademin och med stöd från Läkemedelsindustrin