Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

EMA rekommenderar godkännande för Trodelvy (sacituzumab govitecan) från Gilead för behandling av trippelnegativ bröstcancer

EMA has recommended granting a marketing authorisation in the European Union (EU) for Trodelvy (sacituzumab govitecan), a first-in-class medicine to treat adult patients with unresectable (cannot be removed by surgery) or metastatic triple-negative breast cancer who have received two or more prior systemic therapies, at least one of them for advanced disease.

Läs hela utlåtandet

Liknande poster

Cancerläkemedelsutvecklingen för barn visar att de sällsynta diagnoserna behöver nya finansieringsmodeller

EMA:s årsrapport för humanläkemedel 2022

Current treatment and recent therapeutic developments in TNBC