Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Elicera Therapeutics tilldelas 2,5 miljoner euro för att finansiera fas I/II-studie med CAR T-cellsterapi

Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar med fokus på förstärkta CAR T-celler och onkolytiska virus, meddelade idag att det har tilldelats 2,5 miljoner euro i finansiering från European Innovation Council (EIC) Accelerator Programme. Bidraget är tillräckligt för att fullt ut finansiera Eliceras planerade kliniska fas I/II-studie som skall utvärdera dess CAR T-cellsterapi ELC-301 vid behandling av B-cellslymfom.

”Det här bidraget har stora positiva konsekvenser för utvecklingen av vår CAR T-cellsterapi, ELC-301. Vi har säkrat cirka 40 miljoner SEK i totala anslag för ELC-301-programmet, vilket enligt våra uppskattningar innebär att den kommande kliniska fas I/II-studien nu är fullt finansierad”, säger Jamal El-Mosleh, VD för Elicera.

”Jag är mycket glad och stolt över att Elicera tilldelades detta viktiga EU-bidrag i hård konkurrens. Det är ett starkt tecken på att våra iTANK-förstärkta CAR T-cellsterapier utgör banbrytande innovation och stärker trovärdigheten i vår utvecklingsplan för ELC-301”, säger Magnus Essand, forskningschef på Elicera.

Marknadsgodkända CAR T-cellsterapier som riktar sig mot CD19-proteinet har relativt mycket god effekt men trots detta kvarstår ett stort otillfredsställt medicinskt behov för dessa patienter. Majoriteten av patienterna som behandlas med CD19 CAR T-cellsterapier är antingen resistenta mot behandling eller får återfall inom 12 månader och har då ofta förlorat CD19-målantigenet på de återkommande tumörerna.

Eliceras läkemedelskandidat, ELC-301, utgör en fjärde generationens CAR T-cellsterapi som riktar sig mot CD20-proteinet som, liksom CD19, uttrycks på alla B-cellslymfomceller. ELC-301 är beväpnad med Eliceras iTANK-teknologiplattform som ger en dubbel verkningsmekanism och en bred attack på cancer genom att även aktivera patientens egna mördar-T-celler mot hela uppsättningen av relevanta målantigen på tumörceller, inte endast CD19 eller CD20.

EIC Accelerator-bidraget stöder enskilda små och medelstora företag (SMF), särskilt nystartade och spinout-företag för att utveckla och skala upp banbrytande innovationer i EU. Konkurrensen är hård och mindre än 5 % av alla EIC-ansökningar tilldelas.

Liknande poster

CAR T-cell therapy makes its mark in CLL

Sjöbergstiftelsen finansierar forskning om maligna B-cellslymfom

Nästa generations CAR-T-celler för ännu bättre behandling av cancer