Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Elekta och MSD teamar upp för att förbättra vården av njurcancer

Elekta har tillkännagivit ett partnerskap med läkemedelsföretaget MSD för att utveckla digital patientövervakning för personer med avancerad njurcellscancer (RCC), med hjälp av Elektas lösning Kaiku Health, en digital plattform för patientengagemang och övervakning av rapporterade resultat.

Standarden på vården för avancerad RCC i frontlinjen har blivit immunonkologibaserad kombinationsterapi (IO-tyrosinkinashämmare* (TKI) [för patienter med gynnsam och medel-till-låg risk] eller IO-IO [endast för patienter med medel till låg risk]).

Trots dess effektivitet är optimal och snabb hantering av potentiella biverkningar en viktig faktor för vårdgivare för att säkerställa att patienter får ut det mesta av sin ordinerade behandling. Elekta kommer, med stöd från MSD, att utveckla en digital modul för patienter som håller dem i kontakt med sitt vårdteam och utbildar dem om deras sjukdom, behandlingen och möjliga biverkningar. Denna modul inkluderar omfattande symtomövervakning och patientstöd, vilket ger patienterna skräddarsydd och aktuell övervakning av symtom. Dessutom erbjuder modulen digitalt utbildnings- och stödmaterial skapat specifikt för IO-TKI kombinationsterapi i avancerad RCC. Modulen kommer att valideras 2024 i samarbete med flera ledande cancerkliniker i Europa.

Marc Gailhardou, Vice President, Global Oncology Marketing på MSD sa: ”Den investering som gjorts av MSD i samarbete med Elekta Kaiku visar vårt engagemang för innovation inom njurcancervården och genitourinär** cancer. Genom att kombinera krafter strävar vi efter att ge patienter och vårdgivare möjlighet att optimera patienternas behandlingsresa och möjliggör delade behandlingsbeslut och kommunikation.”

Anish Patankar, SVP & Head of Business Line Software på Elekta, tillade: ”Att hantera potentiella utmaningar inom cancervården innebär implementering av digitalt patientstöd. Med stöd av MSD är vårt gemensamma mål att förbättra kommunikationen mellan patienter och deras vårdteam. Detta initiativet syftar till att ge strukturerat stöd för symtomhantering och övervakning samtidigt som det utbildar patienter om deras sjukdom och behandling.”

För att läsa mer om Kaiku Health besök www.elekta.com/kaiku

*Tyrosinkinashämmare (TKI) är en klass av riktad terapi som används vid cancerbehandling. De verkar genom att blockera aktiviteten hos specifika enzymer som kallas tyrosinkinaser, som spelar en avgörande roll i tillväxt och delning av cancerceller.

**Genitourinär cancer hänvisar till cancer i urinvägarna hos män och kvinnor och i reproduktionsorganen hos män. Kvinnor utvecklar också cancer i sina reproduktionsorgan, som klassificeras som gynekologisk cancer.