Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Eldsjälen som räddat viktig cancerhistoria

Hon har ingen medicinsk utbildning, hon är inte bibliotekarie, ej heller historiker. Ändå har Evi Gustavson-Kadaka sedan 1968 haft en viktig funktion på Radiumhemmet, bland annat som studieadministratör. Trots att hon är pensionär gjorde hon sommaren 2019 – tack vare sitt stora intresse för historia – en insats genom att personligen rädda viktigt arkivmaterial från det numera nedlagda biblioteket från att kastas.

Evi Gustavson-Kadaka, född 1940, har tillbringat större delen av sitt vuxna liv på Radiumhemmet.
– Jag har alltid varit mycket intresserad av historia och ville som ung bli historielärare men så blev det inte av olika skäl. 1968 fick jag en tjänst på Radiumhemmets journalarkiv och sedan fastnade jag visst för gott i röntgenstrålarnas garn, säger hon lite skämtsamt.

Hon arbetade i närmare 40 år som kurssekreterare och studieadministratör vid Institutionen för Onkologi-Patologi på Karolinska Institutet. Efter sin pensionering fortsatte hon att arbeta som volontär och hon har idag en liten ”expedition” där hon fortfarande då och då går igenom material från bland annat Jubileumsklinikens bibliotek i Stockholm.
– Jag har lyckats rädda några pärlor ur bibliotekets gömmor, bland annat 25 pärmar med pressklipp, artiklar ur svenska dagstidningar om den blivande Jubileumskliniken, allt från direktiven för 1928 års jubileumsinsamling till invigningen av kliniken 1938, berättar hon.

INMURAD KOPPARKAPSEL
Evi Gustavson-Kadaka, som alltid varit vetgirig och under livets gång tagit alla tillfällen i akt att bilda sig inom både filosofi, historia och arkitektur, vet mer än de flesta om Radiumhemmets spännande historia (läs artikel i OiS 1/21). Hela hon är enligt flera källor ett slags levande bibliotek i detta ämne.
– En händelse som det skrevs mycket om i dagspressen var när kung Gustav V kom till det nästan färdigbyggda Radiumhemmet den 8 oktober 1935. Kungen togs emot av byggnadsnämnden och efter alla tal räckte ordföranden Gösta Forssell över en kopparkapsel som kungen ”murade in i grunden”. Tyvärr vet man ännu inte exakt var denna kopparkapsel finns men jag hoppas att mysteriet blir löst en dag, säger Evi och tillägger att det finns ett pergamentdokument, en så kallad urkund, inne i kapseln som beskriver Jubileumsklinikens tillblivelse.

Från biblioteket har hon även bevarat en del äldre särtryck från ”Radiumhemmet, Radiopatologiska Institutionen och Radiofysiska Institutionen”.
– Biblioteket växte fram under Radiumhemmets tid på Fjällgatan. Ett eget fackbibliotek var en självklarhet när den nya Jubileumskliniken planerades, säger hon.

Läs hela artikeln

 

Liknande poster

Nya kombinationsbehandlingar förlänger överlevnaden

Folkbildning i poddformat

Eldsjäl tar täten för cancervården