Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Effektiv behandling vid ovanlig men dödlig cancerform

En speciell kirurgisk behandling har visat sig ge mycket god effekt för patienter med ögonmelanom som spridit sig till levern. Resultaten presenteras av forskare vid Göteborgs universitet. Behandlingen innebär att levern sköljs med stora mängder cellgifter utan biverkningar för resten av kroppen.

Roger Olofsson Bagge och hans team i operationsrummet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Paul Björkman.

Ögonmelanom (uvealt melanom) är en ovanligare form av malignt melanom, som inte startar i hudens pigmentceller, utan i ögat. I Sverige diagnostiseras omkring 80 personer per år. Hälften av patienterna får dottertumörer (metastaser) i levern, vilket innebär en mycket dålig prognos. Efter det att metastaser i levern konstaterats avlider en stor andel av patienterna inom ett år. Tyvärr har nuvarande behandlingar med immunterapi eller sedvanliga cellgifter (cytostatika) bara ytterst begränsade effekter.

De nya resultaten publiceras i tidskriften Journal of Clinical Oncology. I studien lottades 87 patienter med metastaserat ögonmelanom till att antingen få den av de etablerade behandlingarna som patientens läkare ansåg vara det bästa alternativet, eller den aktuella experimentella behandlingen leverperfusion (isolated hepatic perfusion, IHP).

40 procent fick mindre tumörer
I gruppen som fick IHP-behandling visade den efterföljande röntgenundersökningen att tumörerna krympt i 39,5 procent av fallen, vilket bara kunde ses för drygt fyra procent (4,5 procent) i den grupp patienter som fått konventionell behandling.

Roger Olofsson Bagge, professor vid Göteborgs universitet samt överläkare och kirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Johan Wingborg.

– Det är den första behandlingen som visats krympa tumörer så här pass effektivt för den här patientgruppen. På sikt är det vår förhoppning att patienterna ska kunna bli cancerfria, men än så länge kan vi inte säga att behandlingen kan bota patienterna, säger Roger Olofsson Bagge, professor vid Göteborgs universitet samt överläkare och kirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Studien och behandlingsmetoden har väckt stort intresse världen över. Diskussioner på internationell nivå kommer troligen att leda till att behandlingen blir den som rekommenderas för patientgruppen.

En stor operation
Själva operationen innebär ett omfattande öppet kirurgiskt ingrepp, där levern isoleras och kopplas till en hjärtlungmaskin. Extremt höga doser av cellgifter pumpas sedan runt i levern under en timmes tid, varefter alla cellgifter sköljs bort och levern kopplas in igen. Med metoden är det möjligt att ge en extremt hög dos av cellgift koncentrerat till den del av kroppen där det finns cancerceller.

– Det är ett stort ingrepp, där vi idag gör öppen kirurgi, men under det här året kommer vi att starta med en minimal-invasiv metod där levern isoleras med ballonger som förs in i blodkärlen i ljumsken, berättar Roger Olofsson Bagge.

Bara i Göteborg
Eftersom cancerformen är så ovanlig har det tagit närmare tio år att genomföra den kliniska fas III-studien. Nästan alla universitetssjukhus i Sverige har bidragit med patienter till studien, men själva IHP-behandlingen har genomförts på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Behandlingen utvecklades i USA redan under 1960-talet. Den har testats för ett flertal olika tumörsjukdomar, men det är först nu som en studie kunnat visa hur pass effektiv behandlingen är för just patienter med ögonmelanom som spridit sig med dottertumörer till levern.

Titel: Isolated Hepatic Perfusion With Melphalan for Patients With Isolated Uveal Melanoma Liver Metastases: A Multicenter, Randomized, Open-Label, Phase III Trial (the SCANDIUM trial); https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.22.01705

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

10 miljoner till studie av ny metod för cellterapi