Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ectin etablerar zebrafiskmodeller för uvealt melanom

Ectin Research AB meddelade igår att bolaget under inledningen av 2024 har satt upp modeller i zebrafisk för att studera hur MFA-370 påverkar tumörutvecklingen i den aggressiva ögoncancern uvealt melanom.

I samarbete med en preklinisk kontraktsforskningsorganisation (contract research organization CRO) har Ectin framgångsrikt satt upp och validerat modellsystem för att studera uvealt melanom i zebrafiskembryon. Parallellt med framtagningen av translaterbara djurmodeller för uvealt melanom har Ectin studerat hur MFA-370 tolereras av zebrafiskembryon. Dessa studier har nu slutförts och nästa steg är att genomföra effektstudier i en av de nu etablerade sjukdomsmodellerna.

Ectins modeller i zebrafisk är mycket kostnadseffektiva och har relativt kort analystid jämfört med andra djurmodeller. De är anpassade för att på ett känsligt sätt upptäcka behandlingseffekt i form av potentiell tillbakagång i tumörtillväxt eller spridning av cancern. Ytterligare en fördel är att studier av sjukdomsmodeller i zebrafisk har hög translaterbarhet från djur till människa (1)
.

”Studier i uvealt melanom innebär flera produktutvecklingsfördelar jämfört med andra bredare indikationer. Vi ser fram emot att under 2024 kunna presentera prekliniska effektdata från zebrafiskstudierna. Positiva effektdata skulle ge oss goda förutsättningar till kostnadseffektiva kliniska studier och på relativt kort tid skapa utlicensieringsmöjligheter”, säger Anna Sjöblom-Hallén, vd för Ectin Research.