Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Early treatment of Advanced Prostate Cancer

Janssen bjuder in till Prostatacancersymposium 2020

Early treatment of Advanced Prostate Cancer
På uppdrag av Janssen bjuder vi härmed in till ett symposium med gästföreläsare Professor Fred Saad från Kanada, som kommer att delta virtuellt. Professor Saad kommer att belysa vikten av tidig behandling för avancerad prostatacancer.

Den digitala föreläsningen följs sedan av en diskussion som leds av Prof. Henrik Grönberg. På plats kommer,
utöver Henrik Grönberg som moderator, även Dr Markus Aly och Dr Chunde Li delta. De avslutar med tre
fallpresentationer som exemplifierar de olika behandlingsalternativ som finns och vilka val som kan göras.

Syftet är att ge en uppdatering om tillgängliga och kommande behandlingsalternativ för patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) och metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC). Under mötet diskuteras vilka vetenskapliga studier, riktlinjer och tekniker som stödjer dagens terapival, samt vikten av planering för kommande behandlingar av dessa patienter.

Vi vänder oss främst till dig som är urolog/kirurg eller onkolog och arbetar med omhändertagande och behandling av prostatacancerpatienter.

När: November 12, 2020
Plats: Elite Hotel Carolina Tower, Stockholm alternativt via webinar
Tid: 17.00–19.00 med efterföljande middag

Anmälan
Anmälan om deltagande, vare sig du är intresserad av att delta fysiskt eller via webinar, till Emily Granell, Business Operations Specialist, på:

Email: [email protected]

Telefon: 073-091 09 85

Mer information gällande anslutning till mötet skickas ut när du har anmält intresse att delta.

Vi vill ha din anmälan senast tisdagen den 10 november.

Välkommen!

Med vänlig hälsning,
Vetenskapliga kommittéen
Henrik Grönberg, MD, PhD
Chunde Li, MD, PhD
Markus Aly, MD, PhD

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider