Dual immunotherapy in NSCLC – how shall we relate to it?

ONSDAG 19 MAJ 12.00 – 12.45 (ENG)

NU KAN DU ANMÄLA DIG till denna webbföreläsning som modereras av Anders Vikstöm, lungläkare i Linköping. Under webbföreläsningen kommer Dr. Jens Kisro, Lübecker Onkologische Schwerpunktpraxis, Tyskland, belysa verkningsmekanismer och behandlingsresultat från de immunonkologiska behandlingsalternativ som finns tillgängliga för icke-småcellig lungcancer i första linjen.

I slutet av webbföreläsningen har vi avsatt tid för Anders Vikström och Dr. Jens Kisro att diskutera de olika immunonkologiska behandlingsalternativ som finns tillgängliga i 1L vid NSCLC och hur de ser på dessa behandlingsalternativ. Vi ser gärna att du engagerar dig under mötet och ställer just dina frågor via live-chat under mötet.

Mötet kommer hållas på engelska.

För mer information och anmälan klicka här