Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Dual immunotherapy in NSCLC – how shall we relate to it?

ONSDAG 19 MAJ 12.00 – 12.45 (ENG)

NU KAN DU ANMÄLA DIG till denna webbföreläsning som modereras av Anders Vikstöm, lungläkare i Linköping. Under webbföreläsningen kommer Dr. Jens Kisro, Lübecker Onkologische Schwerpunktpraxis, Tyskland, belysa verkningsmekanismer och behandlingsresultat från de immunonkologiska behandlingsalternativ som finns tillgängliga för icke-småcellig lungcancer i första linjen.

I slutet av webbföreläsningen har vi avsatt tid för Anders Vikström och Dr. Jens Kisro att diskutera de olika immunonkologiska behandlingsalternativ som finns tillgängliga i 1L vid NSCLC och hur de ser på dessa behandlingsalternativ. Vi ser gärna att du engagerar dig under mötet och ställer just dina frågor via live-chat under mötet.

Mötet kommer hållas på engelska.

För mer information och anmälan klicka här

Liknande poster

Hur identifiera och hantera immunrelaterade hudbiverkningar?

Current treatment and recent therapeutic developments in TNBC

Caring for patients with metastatic TNBC: The nurse’s perspective