Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Drabbade av sarkom bidrar till forskning kring mystiska tumörer

Sarkomföreningens nyinrättade forskningsfond har beslutat att stödja ett nordiskt samarbetsprojekt för forskning kring angiosarkom och odifferentierad pleomorf sarkom med 100 000 kronor. Det är sarkomdrabbades medlems- och minnesgåvor som oavkortat går till forskningen.

-Det är oerhört hedrande att vårt projekt tilldelas medel från Sarkomföreningens forskningsfond, just för att medlen kommer från sarkomsjuka och deras närstående, säger Andri Papakonstantinou, biträdande överläkare och onkolog på Karolinska Universitetssjukhuset.

Sarkom är en ovanlig form av cancer som utgör ca 1% av alla cancerdiagnoser i Sverige. Sarkomtumörerna är ofta aggressiva och kallas ibland ”de mystiska tumörerna”. I jämförelse med vanligare cancerdiagnoser såsom bröst- eller prostatacancer har sarkomforskningen hittills varit blygsam. Få framsteg har gjorts när det kommer till behandling av sarkom de senaste 30 åren.

Sarkomföreningens forskningsfond vill bidra till ökat fokus på sarkomforskning. Alla medlems- och minnesgåvor som doneras till föreningen går oavkortat till forskningsfonden,

Det projekt som biträdande överläkare Andri Papakonstantinou är med i syftar till att förbättra behandlingen och överlevnaden hos patienter som drabbats av sarkomtyperna angiosarkom och odifferentierad pleomorf sarkom genom att kombinera den moderna behandlingsmetoden immunterapi med ett traditionellt läkemedel mot högt blodtryck.

Ett 40-tal patienter kommer preliminärt att ingå i projektet som är ett samarbetsprojekt mellan fyra sjukhus: Herlev og Gentofte Sjukhus i Danmark, Oslo Universitetssjukhus, Århus Universitetssjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

-Vi är väldigt stolta över att tillsammans med våra medlemmar och generösa donationer kunna bidra till sarkomforskningen, säger Lisa Sandberg, forskningsfondens ordförande och ledamot i Sarkomföreningens styrelse. Ju mer vi uppmärksammar och bidrar till sarkomforskning, desto större framsteg kan göras så att vi tillsammans kan besegra sarkom. Läs mer om sarkom och Sarkomföreningens arbete på sarkom.se.

Liknande poster

Utökat stöd till forskning kring sarkom, den glömda cancern

Stort pilotprojekt med bred analys av arvsmassan i kampen mot mystiska cancertumörer

Forskningswebinariet: Den tuffa kampen för bot