Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

DOAC MANAGEMENT IN VTE PATIENTS WITH CANCER

Patienter med cancer har ökad risk för både trombos och blödning.

Vid detta globala webbinar belyses behoven hos denna patientgrupp liksom insikter från studier om antikoagulantia och nya riktlinjer. En interaktiv diskussion kommer fokusera på hur vi praktiskt kan optimera omhändertagande och kliniskt utfall.

15 november 12.00-13.15 och 16 november 19.00-20.15

För mer information och anmälan klicka här