Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Digitalt möte för sjuksköterskor

Digitalt möte för sjuksköterskor med fokus på patientomhändertagande och behandlingsstrategier vid endometriecancer samt andra tumörsjukdomar.

  • Onsdag 6 mars 2024 kl 16-18
  • Tisdag 26 mars 2024 kl 16-18.

Vi vill återigen bjuda in dig till ett digitalt nätverksmöte för sjuksköterskor, eftersom efterfrågan varit stor. Ämnen som kommer att behandlas är patientomhändertagande vid behandling med TKI-hämmare (tyrosinkinashämmare) och IO-behandlingar (immunologiska läkemedel). Vi erbjuder två olika tillfällen med samma föreläsning för att möjliggöra ditt deltagande.

Utvecklingen för flertalet cancerdiagnoser går snabbt vilket innebär att fler nya läkemedel och behandlingar blir tillgängliga i allt snabbare takt. Detta webinar kommer under två timmar att fokusera på biverkningshantering vid TKI-hämmare och IO-behandlingar för patienter med avancerad eller återkommande sjukdom.
Hoppas att du har möjlighet att delta!

Föreläsare: Annette Olsson, sjuksköterska kliniska prövningar, Skåne Universitetssjukhus, Malmö
Johan Hansson, Professor onkologi/patologi, Karolinska Institutet, Solna
Moderator: Caroline Lundgren, Med Dr Gyn-Onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

AGENDA
16:00-16:10 IntroduktionEisai & Caroline Lundgren
16:10-17:00 Strategier för att hantera biverkningar vid TKI-behandlingAnnette Olsson
17:00-17:45 Strategier för att hantera biverkningar vid IO-behandlingarJohan Hansson
17:45-18:00 Tid för frågor samt sammanfattning och avslutande av mötet

Mötena sker via MS Teams. Föreläsningarna kommer att hållas på svenska. För att anmäla dig till ett möte kan du mejla till [email protected]. Du kommer att få en inbjudan via e-mail till MS Teams-möte som vi skickar till dig närmare mötet.

Vid frågor vänligen kontakta: Anna Wallin Bergkvist, +46 (0)8 501 01 600, [email protected]

Välkomna!

För mer information och anmälan