Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tumörsjukdomar- digitalt möte för sjuksköterskor

Digitalt möte för sjuksköterskor med fokus på patientomhändertagande och behandlingsstrategier vid endometriecancer samt andra tumörsjukdomar

Vi vill bjuda in dig till ett Nordiskt digitalt nätverksmöte för sjuksköterskor. Ämnen som kommer att behandlas är patientomhändertagande vid behandling med TKI-hämmare (tyrosinkinashämmare) och IO-behandlingar (immunologiska läkemedel).

Utvecklingen för flertalet cancerdiagnoser går snabbt vilket innebär att fler nya läkemedel och behandlingar blir tillgängliga i allt snabbare takt. Detta webinar kommer under två timmar att fokusera på biverkningshantering med TKI-hämmare och IO-behandlingar för patienter med avancerad eller återkommande sjukdom.

Hoppas att du har möjlighet att delta!

Föreläsare: Annette Olsson, sjuksköterska kliniska prövningar, Skåne Universitetssjukhus, Malmö
Per Lindblom, onkologisjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Moderator: Caroline Lundgren, Med Dr Gyn-Onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Välkomna!

AGENDA

16:00-16:10 Introduktion – Eisai/MSD & Caroline Lundgren
16:10-17:00 Strategier för att hantera biverkningar med TKI-behandling
Annette Olsson
17:00-17:45 Strategier för att hantera biverkningar med IO-behandlingar
Per Lindblom
17:45-18:00 Tid för frågor samt sammanfattning och avslutande av mötet

För att anmäla dig till mötet kan du mejla till [email protected]

Klicka här för mer information