Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Det tumöragnostiska precisionsläkemedlet Vitrakvi ingår nu i högkostnadsskyddet

Precisionsläkemedlet Vitrakvi (larotrektinib) har beviljats subvention av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, för vuxna patienter med solida tumörer som bär på en sällsynt NTRK genfusion med lokalt avancerad, eller metastaserad tumör, där en kirurgisk resektion sannolikt skulle leda till svår morbiditet, och som saknar tillfredsställande behandlingsalternativ.

Larotrektinib ingår i högkostnadsskyddet för barn, sedan den 20/10, 2020.

Jeffrey Yachnin, överläkare på Centrum för Klinisk Cancerstudier på Karolinska universitetssjukhuset, är prövare i Sverige för NAVIGATE-studien, en av de studier som ligger till grund för larotrektinib’s tumöragnostiska indikation kommenterar:

– Förekomst av NTRK genfusion är ovanlig vid de flesta former av cancer, men när det uppstår är larotektinib ett vältolererat läkemedel som kan ha en positiv klinisk effekt, vilket kan vara till stor nytta för patienterna.

Larotrektinib är ett precisionsläkemedel godkänt för cancerbehandling av barn och vuxna med solida tumörer med en genfusion i Neurotrophic Tropomyosine Receptor Kinase (NTRK) genen; där sjukdomen är lokalt avancerad, metastaserad eller där kirurgisk resektion sannolikt skulle leda till svår morbiditet och som saknar tillfredsställande behandlingsalternativ.

– Sammanslagna kliniska data visar att larotrektinib ger hög och varaktig respons hos så väl barn som vuxna med TRK fusionscancer, inklusive patienter med primära hjärntumörer och hjärnmetastaser. TRK fusionscancer är en ovanlig sjukdom där testning är nödvändig för att upptäcka NTRK genfusioner eller TRK fusionsproteiner. Endast patienter med fastställd NTRK genfusion ska erhålla behandling med larotrektinib. Larotrektinib är indicerat för svårt sjuka cancerpatienter i stadier där ingen annan tillfredsställande behandling finns. Beslutet är därmed till stor glädje för de patienter som nu kan få tillgång till larotrektinib, säger Nyosha Alikhani, Medical Advisor Onkologi, Bayer AB.

Tumöragnostisk terapi riktas mot sjukdomens genetiska och molekylära egenskaper oberoende av var i kroppen cancern sitter. Ett tumöragnostiskt läkemedel kan således användas för behandling av alla cancerformer som har den specifika biomarkören som läkemedlet riktas mot.

 

Läs hela TLV beslut här

Liknande poster

Nubeqa™ (darolutamid) erhåller EU-godkännande för ytterligare indikation inom prostatacancer

Resultat från fas III ARASENS-studien presenterades vid ESMO 2022

mCRPC – treatment options, different patient needs: where does targeted alpha treatment fit in?