Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Current treatment landscape in 1L NSCLC: What will dual immunotherapy bring to the patients?

MÅNDAG 30 NOVEMBER 17.00 – 18.00 (ENG)

PROF. SOLANGE PETERS kommer under denna webbföreläsning gå igenom de behandlingsalternativ med immunterapi som nu finns tillgängliga vid 1L ickesmåcellig lungcancer (NSCLC). Hon kommer även belysa hur hon ser på den senast godkända behandlingen med dubbel immunterapi och två cykler kemoterapi.

Presentationen och diskussionen kommer vara på engelska.

Prof. Peters är en av de ledande läkarna inom lungcancer. Hennes huvudsakliga intresse är biomarkörer och deras validering i prekliniska och kliniska miljöer. Hon är också starkt involverad och intresserad av multimodalitetsstudier för lokalt avancerad NSCLC samt klinisk och translationell cancerimmunterapi.

Prof. Peters har en imponerande lista över publikationer, forskningsaktiviteter och engagemang i professionella föreningar. Bland annat är hon den nuvarande ordföranden för European Society of Medical Oncology (ESMO).

HOPPAS VI SES PÅ NÄTET!

För mer info och anmälan klicka här