Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Covid-19 vaccin – utveckling och vaccinering med fokus mot cancer

Webbsändning: Pfizer vetenskap | 26 februari | kl 12.10 – 12.50

Covid-19 pandemin påverkar alla delar av samhället och utgör en enorm utmaning för hälso- och sjukvården.
En unik global forskningsinsats har resulterat i rekordsnabb utveckling av mRNA-vaccin och framtagandet av
vaccin mot covid-19. De första vaccinerna mot covid-19 har nu godkänts och vaccinering pågår i Sverige.
Målet med webinariet är att ge inblick i utvecklingen och studier som ligger till grund för covid-19 vaccin.
Inriktningen kommer att vara vaccinering av cancerpatienter med utgångspunkt utifrån nuvarande data
och erfarenheter ifrån tidigare vaccin. Medverkande är Pfizers medicinska rådgivare för vaccin
Andreas Palmborg, samt överläkare och professor Per Ljungman vid Karolinska Universitetssjukhuset
med expertis inom virusinfektioner och vaccinering av immunsupprimerade patienter.

Moderator: Daniel Nyqvist, Medicinsk rådgivare Pfizer

Klicka här för mer info och registrering