Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Corona och cancer – så påverkas patienterna

Nyheten publicerades 6 april 2020

Cancer är en av de allvarliga bakomliggande sjukdomar som ökar risken för att covid-19 blir ett livshotande problem. Men tillhör alla patienter en riskgrupp? Hans Hagberg, onkolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har svarat på frågor om hur patienter med cancer påverkas av coronaviruset.

Hans Hagberg har lång erfarenhet inom onkologin, och även om kunskapen om det nya coronaviruset än så länge är begränsad kan han redan nu ge svar på några av de vanligaste frågorna om hur viruset och covid-19 påverkar patienter med cancer.

Till exempel tror han inte att alla patienter har en ökad risk för att smittas.

– Nej, vi tror inte det, utifrån erfarenheter från tidigare virus. Det är snarare färre andel cancerpatienter som smittas eftersom de i större utsträckning är isolerade under sin behandling.

Om man som patient ändå skulle smittas av coronaviruset är det främst i de fall där sjukdomen eller behandlingen påverkar lungorna eller immunsystemet som det finns en ökad risk för livshotande komplikationer, till exempel vid lungcancer och myelom. Men för övriga patienter finns enligt Hans ingen ökad risk.

– Vid exempelvis bröstcancer får patienten oftast strålbehandling som inte påverkar lungan, och det finns snälla cytostatika som inte ger påverkan på immunsystemet. Så cancersjukdom ger överlag inte en ökad risk för komplikationer vid covid-19, utan det beror på cancerdiagnos och typ av behandling.

Svaren som Hans ger finns publicerade här på cancercentrum.se och kan användas som underlag för sjukvårdspersonal i deras kontakt med patienter som har eller har haft en cancersjukdom. Det finns även fördjupande information om vilka behandlingar som kan ge komplikationer i samband med covid-19.

Frågor och svar om corona och cancer

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd